Mijn Executeur
In de huidige tijd blijkt dat er vaak problemen zijn bij het afwikkelen van een nalatenschap. Dit komt ondermeer door de wijze van samenstelling van onze vermogens (soms negatief), de diverse gezins- en familiesituaties, diverse nationaliteiten en het economische klimaat waarin wij leven.Het afwikkelen van een nalatenschap vergt veel tijd en aandacht, waarbij juridische en fiscale kennis tevens noodzakelijk is. Daarnaast spelen ook emoties bij de afwikkeling een prominente rol.

Een welwillend familielid die het vertrouwen krijgt van de erfgenamen om de nalatenschap van de overledene af te wikkelen loopt vaak tegen obstakels aan. Belangrijke voorbeelden hierbij zijn het verkopen van de in de nalatenschap vallende woning, het doorbetalen van de vaste lasten verbonden aan een dergelijke woning met beperkte beschikbare contante gelden, erfgenamen die niet met elkaar communiceren, belastingtechnische zaken, maar voornamelijk ook de hoeveelheid tijd welke dit bij de betreffende persoon in beslag neemt.

Door het benoemen van een professionele executeur voorkomt u dergelijke problemen in de toekomst bij de afwikkeling van uw nalatenschap. Deze professionele executeur neemt een onafhankelijke positie in bij afwikkeling van de nalatenschap, zodat objectief naar de zaken wordt gekeken, zakelijke besluiten kunnen worden genomen en de erfgenamen één vast aanspreekpunt hebben om hun emoties te reflecteren. De afwikkeling kan hierdoor aanzienlijk worden bespoedigd in tijd en naar tevredenheid van alle erfgenamen tot een afronding komen.

Mijn Executeur          
Jaagpad 103      
1821 CH  Alkmaar  
E. l.m.broekkamp@mijn-executeur.nl  
T. 06 - 284 11397  
 
 
Contact